Werken bij CELLO 

CELLO biedt als opleidingsinstelling werkervarings- en stage plaatsen voor POH’ers, herintreders, doktersassistentes en transculturele gezondheidsvoorlichters. De laatsten zullen in het kader van hun opleiding de vertaalde patiëntenbrieven bij patiënten introduceren. Hiertoe wordt samengewerkt met de Universiteit Leiden en Hogescholen in de regio.

Op de website is te zien welke praktijken op welk moment plaats kunnen bieden aan een stagiaire. Momenteel zijn twee praktijken gecertificeerd als erkend leerbedrijf, en meerdere praktijken zijn reeds actief als opleidingsplaats voor doktersassistenten, artsen en huisartsen.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via e-mail.