Cervixcarcinoom

In Nederland geldt voor het bevolkingsonderzoek naar ‘baarmoederhalskanker’ dat vrouwen tussen de 30 en 60 jaar 1 keer in de 5 jaar een oproep krijgen voor het laten maken van een uitstrijkje. Cellen van de uitgang van de baarmoeder, de baarmoederhals, worden in het laboratorium bekeken. Bij afwijkende cellen wordt de vrouw doorverwezen naar de gynaecoloog voor verder onderzoek en advies.

Uitstrijkjes worden gemaakt om te onderzoeken of u een voorstadium van baarmoederhalskanker heeft. Men spreekt van voorstadium als er onrustige cellen zijn gezien. Bij een normaal uitstrijkje is de kans op baarmoederhalskanker heel klein. Bij een voorstadium is er een kleine kans dat zich later baarmoederhalskanker ontwikkelt door in te grijpen met eenvoudige behandelingen.
De uitslag van een uitstrijkje wordt vermeld als Pap- uitslag die loopt van 1 tot 5. Pap 1 betekent een normaal uitstrijkje. Bij een hogere Pap- uitslag is er reden voor herhaling of onderzoek door de gynaecoloog. Bij Pap 0 is het uitstrijkje niet goed te beoordelen.
Afwijkende uitstrijkjes hebben in de meeste gevallen te maken met een infectie met het humaan papillomavirus (HPV). Vrouwen kunnen het virus krijgen bij gemeenschap. Geschat wordt dat 80-90% van de vrouwen gedurende haar leven het virus een keer oploopt. Het lichaam ruimt het virus vaak zelf op zonder dat een vrouw klachten heeft gehad. Sommige vrouwen blijven het virus bij zich dragen. Waarom sommige vrouwen die het virus bij zich dragen, een afwijkend uitstrijkje krijgen, en andere vrouwen niet, is niet bekend.

Ieder jaar krijgen 500.000 vrouwen wereldwijd baarmoederhalskanker. Dagelijks overlijden 600 vrouwen in de wereld aan baarmoederhalskanker, met name in ontwikkelingslanden. Preventie en het vroeg stellen van de diagnose is naar aanleiding van dit getal erg belangrijk. Preventie is alleen mogelijk bij voldoende kennis over een ziektebeeld en de bijbehorende diagnostiek. Dit project moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk bevolkingsgroepen worden bereikt door informatie en handvaten aan verschillende landen aan te bieden en kennis met elkaar uit te wisselen, zodat het sterftecijfer jaarlijks kan worden teruggedrongen.


Nuttige informatie:

Bevolkingsonderzoek
http://www.bevolkingsonderzoeknaarbaarmoederhalskanker.nl

RIVM
http://www.rivm.nl/bevolkingsonderzoeknaarbaarmoederhalskanker/onderwerpen/Animatie/