Beweegkuur

Gezond en voldoende beweging zijn de pijlers waarmee we overgewicht, hoge bloeddruk en suikerziekte zelf te lijf kunnen gaan. Het is gebleken dat het veranderen van gewoonten het meest succesvol verloopt als dit op een goede manier wordt begeleid. Het mag best leuk en gezellig zijn, maar er moeten ook duidelijke doelen worden nagestreefd. Sinds 2008 bestaat er in Nederland de mogelijkheid dit op een systematische vorm te doe, ondersteund door behandelaren als fysiotherapeuten, dietisten en life style coaches. Er zijn inmiddels op ruim 250 locaties Bewegingskuren gestart. Het is mogelijk om hiervoor patiënten aan te melden.